DTG SERISI

Dijital tekstil bask?; bask? olacak deseninin makineye ba?lanm?? olan bilgisayar üzerinden seçilip bask?ya yönlendirilmesiyle, ekranda görülen bask?n?n netli?ine göre; ekolojik ve su bazl? pigment boyan?n %100 pamuk ve polyester kar???mlar?ndan üretilmi? dikili giysi veya parça bask? kuma? üzerine püskürtülmesi ile olu?an ve renk s?n?r? olmaks?z?n yap?lan bask? sistemidir.

...